Inhoudsopgave

Onze toewijding aan de AVG

De beveiliging en bescherming van de privacy van gebruikersgegevens heeft bij Google de hoogste prioriteit. In de afgelopen jaren hebben we nauw samengewerkt met de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming en we hebben op basis van hun richtlijnen krachtige maatregelen voor gegevensbescherming getroffen. We doen er alles aan om in samenwerking met onze partners te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Geüpdatete voorwaarden en contractuele beveiliging

Waar we optreden als verwerker van persoonlijke gegevens, stellen we voorwaarden voor gegevensverwerking beschikbaar waarin de relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker wordt aangegeven (indien vereist). Producten waarbij Google optreedt als verwerker omvatten:

 • Ads Data Hub
 • Google Ads Klantenmatch
 • Google Ads-winkelverkoop (directe upload)
 • Android Enterprise
 • Google Marketing Platform (waaronder Display & Video 360, Campaign Manager, Search Ads 360, Google Analytics, Tag Manager, Optimize, Data Studio, Attribution en Google Analytics for Firebase)
 • Google Cloud Platform
 • Google Workspace

De voorwaarden voor gegevensverwerking die we bieden voor de bovenstaande advertentieproducten, zijn hier beschikbaar. Meer informatie over het type persoonsgegevens dat onder het bereik van die voorwaarden voor elk advertentieproduct valt, kunt u hier vinden. Informatie over Google Cloud Platform- en Google Workspace-speerpunten met betrekking tot de AVG, waaronder voorwaarden voor gegevensverwerking, kunt u hier vinden.

Daarnaast zullen we voor producten waarbij Google en de klant allebei optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens, onze overeenkomsten updaten of voorwaarden beschikbaar stellen waarin die status wordt aangegeven. Deze Google-producten omvatten:

 • Google AdMob
 • Google AdSense
 • Google Ads (waaronder Shopping- en hoteladvertenties, maar niet Google Ads-functies waarbij we optreden als verwerker van persoonsgegevens, zie hierboven)
 • Google Ad Manager
 • Google Klantenreviews
 • Google Maps API's
 • Waze Audio SDK

De voorwaarden voor verwerkingsverantwoordelijken die we bieden voor de bovenstaande advertentieproducten, zijn hier beschikbaar. We hebben daarnaast aanvullende informatie in ons Helpcentrum gepubliceerd om veelgestelde vragen te beantwoorden: Ad Manager, AdSense en AdMob.

We bieden ook Europese modelcontractclausules met betrekking tot de vereisten voor gegevensoverdracht in de EU voor Google Cloud Platform en Google Workspace. We hebben eerder Common Opinions verkregen van de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming om te bevestigen dat onze modelcontractclausules in overeenstemming zijn met de standaard contractclausules die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie.

We bieden een overeenkomst voor bedrijfspartners met betrekking tot de vereisten van de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) voor bepaalde producten van Google Cloud Platform en Google Workspace.

Uitgevers en adverteerders die onze advertentie- en analyseproducten wereldwijd gebruiken, moeten voldoen aan ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie en moeten toestemming van gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) verkrijgen voor gepersonaliseerde advertenties en het gebruik van cookies/lokale opslag op hun sites en in hun apps. Als u dus een uitgever of adverteerder bent die advertentie- en analyseservices van Google gebruikt, moet u stappen nemen om ervoor te zorgen dat de voorkeuren van gebruikers worden gerespecteerd zodat u voldoet aan de vereisten van het beleid.

Internationale gegevensoverdracht

De AVG vereist dat bedrijven voldoen aan bepaalde voorwaarden voordat ze persoonsgegevens overdragen naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Voor naleving van deze vereiste maakt Google gebruik van Standaard contractclausules voor relevante gegevensoverdrachten in onze advertentie- en meetproducten. Google Cloud biedt ook Standaard contractclausules aan als overdrachtsmechanisme.

Als de voorwaarden voor gegevensbescherming van Google Ads geen deel uitmaken van uw bestaande contract, bekijkt u dan alstublieft de productspecifieke Helpcentrum-artikelen onder 'Handige links' voor meer informatie.

In juni 2021 heeft de Europese Commissie (EC) nieuwe Standaard contractclausules (SCC's, ook wel Modelcontractclausules genoemd) gepubliceerd om Europese persoonsgegevens te waarborgen. Na een overgangsperiode vervangen deze nieuwe SCC's de eerder door de EC ingevoerde SCC's. Bij Google zijn we van plan de nieuwe SCC's op te nemen in onze contracten om de gegevens van onze klanten en gebruikers te beschermen en aan de vereisten van de Europese privacywetgeving te voldoen.

Net als de eerdere SCC's kunnen deze clausules worden gebruikt om onder bepaalde voorwaarden de wettige overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van de AVG mogelijk te maken.