Inhoudsopgave

Onze toewijding aan de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (EU AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan als vervanging van de EU-richtlijn voor gegevensbescherming uit 1995. Op 1 januari 2021 is de behouden EU-wetsversie van de EU AVG ingegaan in het Verenigd Koninkrijk (VK AVG). De EU AVG en de VK AVG (samen de AVG) bevatten specifieke vereisten voor bedrijven en organisaties die onder de EU AVG zijn gevestigd in Europa of die gebruikers in Europa bedienen en die onder de VK AVG zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of die gebruikers in het Verenigd Koninkrijk bedienen. De AVG reguleert hoe bedrijven persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan.

Geüpdatete voorwaarden en contractuele beveiliging

Wanneer we optreden als verwerker van persoonsgegevens, stellen we voorwaarden voor gegevensverwerking beschikbaar waarin de relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker wordt aangegeven (indien vereist). Producten waarbij Google als verwerker kan optreden, zijn onder andere:

 • Ads Data Hub
 • Klantenmatch van Google Ads
 • Winkelverkoop (direct uploaden) in Google Ads
 • Google Marketing Platform (waaronder Display & Video 360, Campaign Manager, Search Ads 360, Google Analytics, Tag Manager, Optimize, Data Studio en Google Analytics voor Firebase)
 • Google Cloud Platform-services
 • Google Workspace-aanbod

De voorwaarden voor gegevensverwerking die we aanbieden voor de hierboven vermelde Google Ads-producten zijn hier beschikbaar. Meer informatie over de typen persoonsgegevens die onder het bereik van die voorwaarden voor elk Google Ads-product vallen, kunt u hier vinden. Informatie over Google Cloud Platform- en Google Workspace-toezeggingen met betrekking tot de AVG, waaronder voorwaarden voor gegevensverwerking, kunt u hier vinden.

Daarnaast zullen we voor producten waarbij Google en de klant allebei optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens, onze overeenkomsten updaten of voorwaarden beschikbaar stellen waarin die status wordt aangegeven. Deze Google-producten omvatten:

 • Google AdMob
 • Google AdSense
 • Google Ads (inclusief Shopping en Hoteladvertenties, maar exclusief Google Ads-functies waarbij wij optreden als verwerker van persoonsgegevens: zie hierboven)
 • Google Ad Manager
 • Google Klantenreviews
 • Google Maps API's
 • Waze Audio-SDK

De voorwaarden voor verwerkingsverantwoordelijken die we aanbieden voor de hierboven vermelde Google Ads-producten zijn hier beschikbaar. In ons Helpcentrum hebben we meer informatie gepubliceerd waarin antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen: Ad Manager, AdSense en AdMob.

Voor Google Cloud Platform en Google Workspace bieden we ook gemoderniseerde Modelcontractbepalingen (MCB's) aan waarin de vereisten voor gegevensoverdracht van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen.

Uitgevers en adverteerders die onze advertentie- en meetproducten wereldwijd gebruiken, moeten voldoen aan ons Beleid voor toestemming van gebruikers in de EU, en moeten toestemming van gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk verkrijgen voor gepersonaliseerde advertenties en het gebruik van cookies/lokale opslag op hun sites en in hun apps. Als u dus een uitgever of adverteerder bent die advertentie- en meetservices van Google gebruikt, moet u stappen nemen om ervoor te zorgen dat de voorkeuren van gebruikers worden gerespecteerd zodat u voldoet aan de vereisten van het Beleid.

Internationale gegevensoverdracht

De EU AVG vereist dat bedrijven voldoen aan bepaalde voorwaarden voordat persoonsgegevens worden overgedragen naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De VK AVG vereist hetzelfde voordat persoonsgegevens worden overgedragen naar locaties buiten het Verenigd Koninkrijk. Voor naleving van deze vereiste maakt Google gebruik van Modelcontractbepalingen voor relevante gegevensoverdrachten in onze Google Ads- en meetproducten. Google Cloud biedt ook Modelcontractbepalingen aan als overdrachtsmechanisme.

Als de voorwaarden voor gegevensbescherming van Google Ads geen deel uitmaken van uw bestaande contract, bekijkt u dan alstublieft de productspecifieke Helpcentrum-artikelen onder 'Handige links' voor meer informatie.

In juni 2021 heeft de Europese Commissie nieuwe Modelcontractbepalingen (MCB's, ook wel Modelcontractclausules genoemd) gepubliceerd om Europese persoonsgegevens te waarborgen. Google heeft de nieuwe MCB's opgenomen in onze contracten om de gegevens van onze klanten en gebruikers te beschermen en aan de vereisten van de Europese privacywetgeving te voldoen.

Net als de eerdere MCB's kunnen deze bepalingen worden gebruikt om onder bepaalde voorwaarden de wettige overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van de EU AVG mogelijk te maken.

In maart 2022 heeft de ICO (de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk) een addendum voor de nieuwe MCB's uitgegeven om persoonsgegevens uit het Verenigd Koninkrijk te beschermen. Op 21 september 2022 heeft Google de nieuwe MCB's die zijn opgenomen in onze contracten geüpdatet met dit addendum.