Inhoudsopgave

LGPD

De Lei Geral de Proteção de Dados ('LGPD') is een nieuwe gegevensprivacywet die naar verwachting ingaat op 16 augustus 2020. LGPD is van toepassing op bedrijven (binnen en buiten Brazilië) die de persoonsgegevens van gebruikers in Brazilië verwerken. Er wordt een Braziliaanse autoriteit op het gebied van gegevensbescherming opgericht. Deze autoriteit gaat richtlijnen leveren voor hoe de vereisten van de LGPD moeten worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Aangezien de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming nog moet worden opgericht, kan de benadering van Google verder worden gewijzigd.

Voorwaarden en contractuele beveiligingsmaatregelen

Google bood al voorwaarden voor gegevensbescherming voor zijn Ads-producten op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA) op het moment dat de LGPD van kracht werd. Na media augustus 2020 de bestaande voorwaarden voor gegevensbescherming van Ads te hebben geüpdatet om LGPD-specifieke voorwaarden toe te voegen, heeft Google recent de LGPD-verplichtingen geconsolideerd in het hoofdgedeelte van de voorwaarden voor gegevensbescherming van Ads. Als gevolg hiervan zijn de LGPD-specifieke voorwaarden beëindigd. Voor alle duidelijkheid: een dergelijke wijziging was geen wezenlijke verandering van de verplichtingen van Google onder de LGPD, maar een uitbreiding van de verplichtingen die al consistent van toepassing waren in verband met de Europese wetgeving voor gegevensbescherming, de Braziliaanse LGPD en de privacywetgeving van Amerikaanse staten voor alle klanten, ongeacht hun jurisdicties.

Meer over de LGPD

Naast de voorwaarden voor gegevensbescherming van Ads bieden we productopties die onze Ads-klanten kunnen gebruiken als onderdeel van hun strategie voor LGPD-naleving. Als u denkt dat u onder het bereik van de LGPD valt, raden we u aan samen te werken met uw juridische adviseurs om te bepalen hoe u kunt voldoen aan de LGPD en hoe u de door ons geboden opties kunt gebruiken.

Bronnen voor uitgevers en adverteerders