Inhoudsopgave

Privacywetgeving van Amerikaanse staten

In 2023 wordt er nieuwe privacywetgeving van kracht in de Amerikaanse staten Californië, Colorado, Connecticut, Virginia en Utah, die van toepassing is op de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie.

Beperkte gegevensverwerking en voorwaarden voor dienstverleners

Beperkte gegevensverwerking is bedoeld om adverteerders, uitgevers en partners te helpen voldoen aan hun eigen nalevingsvereisten. Als u beperkte gegevensverwerking aanzet, beperkt Google de manier waarop we bepaalde gegevens gebruiken om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Daarnaast bieden we voorwaarden voor dienstverleners en voor verwerkers om adverteerders, uitgevers en partners te helpen zich voor te bereiden op deze wetgeving. In bepaalde omstandigheden treden wij op als uw dienstverlener (of verwerker) bij de toepassing van verwerkte gegevens wanneer beperkte gegevensverwerking aanstaat. Lees deze voorwaarden aandachtig door zodat u zeker weet dat u voldoet aan uw nalevingsvereisten. Beperkte gegevensverwerking werkt binnen onze producten op verschillende manieren.

Adverteerders, uitgevers en partners moeten ervoor zorgen dat het gebruik van producten en services van Google, met inbegrip van beperkte gegevensverwerking, voldoet aan hun nalevingsvereisten. In sommige producten kan beperkte gegevensverwerking worden aangezet voor alle gebruikers in de betrokken Amerikaanse staten of alleen voor die gebruikers waarvoor een adverteerder, uitgever of partner aangeeft dat dit aan moet staan.

Adverteerders en uitgevers moeten met hun juridisch adviseurs hun gebruik van producten en services van Google, met inbegrip van beperkte gegevensverwerking, evalueren om zo hun nalevingsvereisten te bepalen. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over beperkte gegevensverwerking.

Aandachtspunten voor adverteerders

Adverteerders moeten met hun juridisch adviseurs nagaan of en op welke manier ze moeten voldoen aan de privacywetgeving van Amerikaanse staten. Dit omvat onder meer het nemen van een besluit om beperkte gegevensverwerking aan te zetten in de Google-producten die zij willen gaan gebruiken. Adverteerders kunnen dit artikel raadplegen voor meer informatie over de manier waarop beperkte gegevensverwerking werkt voor elk product.

Aandachtspunten voor uitgevers

Uitgevers moeten met hun juridisch adviseurs nagaan of en op welke manier ze moeten voldoen aan de privacywetgeving van Amerikaanse staten. Dit omvat onder meer het nemen van een besluit om beperkte gegevensverwerking aan te zetten in de Google-producten die zij willen gaan gebruiken. Uitgevers kunnen dit artikel raadplegen voor meer informatie over de manier waarop beperkte gegevensverwerking werkt voor elk product.